Hlubinná harmonizace

30.12.2021

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY A METODY

09.03.2019

VŠECHNY PRODUKTY HLUBINNÉ HARMONIZACE SMĚŘUJÍ ČLOVĚKA K VLASTNÍMU NITRU.

ZÁKLADEM JE

NAUČIT SE NOVĚ VĚDOMĚ MEDITOVAT V SOULADU S VODNÁŘSKÝM VĚKEM:

AKTIVNĚ

VLASTNÍ HROU NA HARMONIZAČNÍ HUDEBNÍ NÁSTROJE

PASIVNĚ

NA ŽIVÝCH HARMONIZAČNÍCH AKCÍCH (HARMONIZAČNÍCH MEDITACÍCH, LÉČEBNÝCH MEDITAČNÍCH SEZENÍCH APOD.) A TAKÉ POMOCÍ ZÁZNAMU HARMONIZAČNÍHO ZVUKU A BARVY - HUDEBNÍ NOSIČE, OBRAZY APOD.


PŘÍTOMNOST HARMONIZAČNÍCH NÁSTROJŮ JE DŮLEŽITÁ, PROTOŽE SE PŘI HARMONIZAČNÍ PRÁCI UVOLŇUJE MNOHO ZÁTĚŽOVÝCH ENERGIÍ A TRANSFORMAČNÍ ZVUKOVÁ NEBO BAREVNÁ VLNA JE PROSTŘEDEK, KTERÝ TYTO ENERGIE DOKÁŽE ZPRACOVAT.


V HARMONIZAČNÍ MEDITACI (FORMA HARMONIZAČNÍ MEDITACE JE NAPŘÍKLAD I RELAXAČNÍ SÓLOVÝ TANEC) JE POSILOVÁNO SPOJENÍ S ŽIVOTODÁRNOU UNIVERZÁLNÍ SILOU, TÍM ČLOVĚK SÁM SEBE LÉČÍ. SMĚŘUJE NEJDŘÍVE DO STAVU VNITŘNÍHO MÍRU - HARMONIE
ELEMENTŮ, POTOM JE PŘIPRAVENO NALEZENÍ ZLATÉHO KLÍČE K PRAVDĚ, COŽ OTEVÍRÁ POKLADNICI ŠTĚSTÍ A NAPLNĚNÉ LÁSKY - HARMONIE JING A JANG, A DALŠÍM STADIEM JE TRANSFORMACE JEMNOHMOTNÝCH TĚL, KDY SE ZAČÍNÁ UZDRAVOVAT FYZICKÉ TĚLO DÍKY DOČASNÉMU NAPOJENÍ NA ENERGETICKÉ POLE ABSOLUTNÍ HARMONIE.

POKROČILEJŠÍ FÁZÍ HARMONIZAČNÍ PRÁCE JE STUDIUM METODIKY HLUBINNÉ HARMONIZACE

ROZŠIŘUJE SVÝM OBSAHEM INFORMAČNÍ FOND ČLOVĚKA AŽ DO SPIRITUÁLNÍCH ÚROVNÍ, ČÍMŽ AKTIVUJE (DO TÉ DOBY PASIVNÍ) NĚKTERÁ JEHO VLASTNÍ MENTÁLNÍ POLE, PROTOŽE POSKYTUJE
CENNÉ UNIVERZÁLNÍ INFORMACE O LIDSKÉ EXISTENCI A DÁVÁ KONKRÉTNÍ NÁVODY K VĚDOMÉHARMONIZAČNÍ PRÁCI.

METODIKA PŘEDSTAVUJE ZÁKLADNÍ SYSTÉMY (4 METODICKÉ STUPNĚ)
RŮZNÝCH TYPŮ TRANSFORMACE (UZDRAVENÍ BEZ DÍLČÍCH TRANSFORMACÍ NENÍ MOŽNÉ), KTERÉ SE MOHOU NEUSTÁLE PODLE DANÉ SYSTEMATIKY CYKLICKY APLIKOVAT, A KTERÉ VŠECHNY SMĚŘUJÍ ČLOVĚKA DO VLASTNÍHO UZDRAVENÍ, TEDY DO STAVU STABILNÍ
ABSOLUTNÍ HARMONIE .

DO TOHOTO STAVU SE ČLOVĚK DOSTÁVÁ V OKAMŽIKU NALEZENÍ SVÉHO VLASTNÍHO ABSOLUTNÍHO STŘEDOBODU A OSVOJENÍ SI HARMONIZAČNÍ PRAXE SI TENTO STAV UDRŽET, COŽ JE CÍLEM
TÉTO UNIVERZÁLNÍ METODIKY.

TOTO JSOU ZÁKLADNÍ MYŠLENKY HLUBINNÉ HARMONIZACE A JSOU REALIZOVÁNY DO PRAXE POMOCÍ HARMONIZAČNÍCH NÁSTROJŮ, KTERÉ UMÍ ZPROSTŘEDKOVAT UZDRAVUJÍCÍ PŘIROZENÉ SPOJENÍ S UNIVERZÁNÍMI SFÉRAMI DÍKY SVÝM SPECIFICKÝM ZVUKOVÝM NEBO BAREVNÝM VIBRACÍM NASTAVENÝM NA POTŘEBY HLUBINNÉ HARMONIZACE.


ZÁKLADNÍ METODY

HLUBINNÁ
HARMONIZACE
VĚDOMÍ

Uvolnění bloků mysli:
3 ÚROVNĚ PODLE NÁROČNOSTI

1. Na úrovni
primárního myšlenkového pole mužů nebo žen.

2. Na úrovni
sekundárního myšlenkového pole partnerské komunikace.

3. Na úrovni
terciálního a kvadrálního myšlenkového pole mezilidské komunikace.

HLUBINNÁ HARMONIZACE BIOKRYSTALICKÉHO TĚLA

Uvolnění bloků srdce:
Harmonizace podvědomí a odpovídajících center mysli

Éterické léčení zvukem:
2 ÚROVNĚ PODLE NÁROČNOSTI

1. Změna
fondu biokrystalického těla harmonizací primárního éterického pole léčeného
člověka.

2. Změna
fondu biokrystalického těla harmonizací sekundárního, terciálního a kvadrálního éterického pole léčeného člověka.

Metodika má obsažnou příručku - skripta Hlubinná harmonizace,
autorka Mgr. Hana Antonínová

HUDEBNÍ NÁSTROJE

Více o hudebních nástrojích...

V kontextu metodiky Hlubinné harmonizace jsou v kombinaci se ZPĚVEM a BARVOU aplikovány harmonizační hudební nástroje dvojího
základního druhu:

1) elementárního základu ohňově-vzdušného:
KŘIŠŤÁLOVÉ MÍSY

2) elementárního základu étericko-vodního:
AKUSTICKÉ STRUNNÉ NÁSTROJE

KŘIŠŤÁLOVÉ MÍSY

působí
léčivě na mysl člověka, harmonizují tak vědomou úroveň. Jsou výborným
harmonizačním nástrojem pro uvolňování vědomých bloků. Každá Křišťálová mísa je laděna
na jeden základní tón, přičemž její znění vytváří další alikvotní tóny.
Souzvuk více Křišťálových mís vytváří jeden společný středový tón a mnoho
dalších alikvot.

HARMONIZAČNÍ
STRUNNÉ NÁSTROJE

léčí
srdce člověka, uvolňují podvědomé bloky a jsou harmonizačním prostředkem pro hlubinné změny v oblasti podvědomé. Pro harmonizační praxi doporučujeme
nástroje typu kantela, citera, monochord nebo duachord a také rezonanční
strunné lehátko. Nástroje jsou vytvářeny a laděny podle potřeby, nejčastěji
pentatonické, diatonické nebo v základu 1 - 2 tónů v oktávovém přesahu.

KROMĚ TĚCHTO DVOU UVEDENÝCH SKUPIN HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ, KTERÉ MAJÍ VELKÉ LÉČEBNÉ ÚČINKY A JSOU ZÁKLADNÍM NOSNÍKEM PROVÁDĚNÉ PRAXE HLUBINNÉ HARMONIZACE, SE DAJÍ PRO TYTO ÚČELY POUŽÍT I JAKÉKOLI DALŠÍ SPECIÁLNĚ VYTVOŘENÉ NEBO UPRAVENÉ NÁSTROJE /NEJLÉPE DŘEVĚNÉ NEBO SKLENĚNÉ, KOVOVÉ NÁSTROJE TYPU ZVONKOHRA APOD./

Hlubinná harmonizace dosahuje vysokých léčebných účinků DÍKY KOMBINACI používání různých typů (vodních i ohňových) harmonizačních nástrojů společně, čímž vzniká elementárně dokonalý a vyvážený harmonizační zvukový efekt.

(citát z knihy Lebendige Tonwelt - Zum Phaenomen
Musik, Hermann Pfrogner)


© 2017 Hlubinná harmonizace. Naše služby a produkty jsou chráněny ochrannou známkou.

Zde je nutno především říci: Hudba není zásobárnou tónů našich instrumentů, nýbrž je to něco, co v nás žije.