Éterické léčení zvukem a barvou

Éterické léčení zvukem je pro člověka nejvyšším možným typem léčení Vodnářského Věku. Pracuje se na principu léčení vysokými vibracemi Lásky. Jde o kombinovanou metodu, která je složena z odblokování emocionálních bloků, harmonizace a následného transformačního procesu se změnou programů a dosavadních kódů éterického těla.

Je to velký proměnný proces a přináší mnoho pozitivních vibrací i do okolí léčeného člověka.

Tato metoda používá zvuku jako dokonalého transformačního prostředku při těchto náročných změnách.

Křišťálové mísy jsou nástroje, kde vzniklý hlavní tón je nesen zvukovou vlnou o velmi intenzivním kmitočtu. Tato zvuková vlna je specifická svým objemem nosnosti energií. Veškeré tóny vzniklé rozezněním těchto křišťálových mís přináší v prvopočátku mnoho pozitivních sil, které jsou posilovány krystaly křišťálu, jež tento specifický materiál obsahuje. Tato minerálová složka posiluje zvukovou vlnu, neboť svými přirozenými vibracemi, které znějí na úrovni prapůvodního znění naší planety při jejím vzniku, je vzniklý celkový zvuk propojován z energeticko-univerzálního hlediska s Prapodstatou všeho Stvoření.

        Pomocí křišťálových mís je možné léčit cokoliv a kohokoliv, důležitá je však víra člověka ve své uzdravení.

Hlavním vztahem u každé lidské bytosti je VZTAH SÁM K SOBĚ a z toho vychází vše ostatní.

Pokud cítíte, že Vás tato metoda oslovila, budu se těšit na setkání :-)