Jak správně udělat odpuštění sobě a svým nejbližším?

19.03.2022

(Rozsáhlejší verze odpuštění. Bylo by výborné u tohoto typu rozsáhlejšího uvolnění vazeb pracovat s Léčivými andělskými kartami).

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI TÉTO KOMBINACI ODPUŠTĚNÍ:

Potřebujete na to mít vědomou vůli to uskutečnit. Dále je důležitá upřímnost, že to myslíte ze srdce a v lásce.

I ti z Vás, pro které je toto něco nového a teprve se to učí, to zvládnou. Jsme bytosti se silným tvořivým potenciálem, proto se nebojte tento potenciál používat. Když je využíván například v odpuštění, dokážete takové věci, o kterých jste ani netušili, že umíte.

  • KROK: ODPUŠTĚNÍ SÁM SOBĚ

Základem pro provedení odpuštění je:

- klidné místo pro rozjímání, kde je vám dobře

- můžete si zapálit svíčky

- mít dostatek času /aspoň 1 - 2 hodiny/

- poděkovat nějaké silné světelné bytosti za pomoc, nejlépe Panně Marii

- koncentrovat se na to, co si potřebujete odpustit sami sobě

- odpuštění není nutné vyslovovat nahlas, stačí si ho pomyslet /říct v duchu/

-odpuštění probíhá tak, že propouštíte ze svého obalu zátěžové emoce - energie, které se mohou z karmického a jiných hledisek už od Vás uvolnit

- nemusíte se bát, že by proběhlo něco, na co ještě není čas, všechno má svůj řád - i odpuštění, nestane se nic, na co nejste připraveni

- při procesu odpuštění se zároveň přilévají nové pozitivní emoce, přijímají se přes ruce, proto Vám mohou v průběhu brnět ruce /je to normální jev/, proběhne tak emocionální transformace

- tato transformace probíhá na úrovni Vašich emocionálních těl a celý Váš energetický obal se tak navibrovává na vyšší světelné vibrace. Samotný proces převibrování v této míře trvá 20 minut. Poté můžete začít s odpuštěním nejbližším.

Proces odpuštění sám sobě navazuje plynule na možnost odpustit svým nejbližším.

  • KROK: ODPUŠTĚNÍ NEJBLIŽŠÍM

I TOTO ODPUŠTĚNÍ PROBĚHNE VŽDY V TAKOVÉ MÍŘE NA JAKOU JE DOTYČNÝ ODPOUŠTĚJÍCÍ - PROKONÁVAJÍCÍ UŽ PROBÍHAJÍCÍ PROCES ODPUŠTĚNÍ SÁM SOBĚ - PŘIPRAVENÝ. Tedy bez odpuštění sám sobě se nedá odpuštění nejbližším plně realizovat.

- důležité je poděkovat některým vysokým světelným bytostem, které vám s odpuštěním budou pomáhat. Při prostoupení pole HLUBOKÉHO ODPUŠTĚNÍ NEJBLIŽŠÍM - POLE KRISTOVY LÁSKY, zesiluje Univerzální spravedlnost (vysokovibrační oheň), protože ta vždy doprovází anděly Krista. Je důležité mít zesílenou ochranu - andělé z družiny Gabriela, být otevření prosebným energiím Panny Marie, děkovat i andělským energiím Michaelovým a podpořit ohňový (elementární) potenciál ve hmotě - například vhodně zvoleným nápojem (káva, džusy z čerstvého ovoce apod. - viz ohňový potenciál v potravinách dle Vodnářských afirmačních karet)

- tato proměna obalu může trvat až 24 hodin.

- při tomto typu odpuštění mají andělé od Michaela velmi silné pravomoci, propojení s kvantovou energií "pátého elementu" dokáží uvolnit velký objem zátěžových karmických vazeb v jednom jediném okamžiku času - je to velký zázrak odpuštění v reálném čase na všech komunikačních úrovních odpouštějícího (vědomé, podvědomé, nevědomé i nadvědomé). Tento stav je možné docílit pouze při spojení s anděly Máří Magdalény, kteří nepřicházejí dle vědomé volby odpouštějícího, ale na základě vůle Pramatky a v kontextu Univerzálního plánu

-uvolněním zátěžových karmických vazeb v rámci rodin se osvobozujete z pout sevření a také z napojení na některé druhy rodových zátěžových energií, které způsobují mentální poruchy, uvádění člověka do bludných kruhů, jejichž následkem mohou být projevené karmické nemoci, dále odvádění od plnění svého osobního plánu - zpožďování, zpomalování se ve vývoji

- toto hluboké odpuštění je cestou do vlastní svobody, v odvaze a vděčnosti

-v průběhu probíhajícího transformačního procesu /několikahodinový dozvuk/ je dobré si několikrát dopřát vydatnou horkou sprchu. S odlévajícími se emocemi z těl odchází i mnoho emocí formou slz

- změna energetického obalu po provedeném odpuštění bude znatelná, v případě proběhnutých hlubokých odpuštění vás propustí těžké rodové zátěžové vazby, ucítíte změnu chování svého okolí, samozřejmě v tom dobrém, protože okolí reaguje na Vaši vyšší vibraci a Vy ho tímto automaticky harmonizujete.

Buďte odvážní a dokážete to.

S pozdravem

Hany

ILUSTRAČNÍ FOTO - Detail obrazu Princezna Vesmíru.

/Léčivé andělské karty, Hany Antoninova/

www.vodnarskekarty.cz