Léčivá hudba

13.02.2022

Hudba je jedna jediná. Ve skutečnosti neexistují žádné hranice mezi jednotlivými hudebními styly. Je to stejné jako uměle vytvořené hranice ve víře člověka.

Je jen jediná láska, jako je jediná hudba. Dokladem toho je možnost dokonalého spojení jakýchkoli hudebních žánrů. Když člověk hudbu cítí srdcem, je možné vytvořit jakékoli absolutně harmonické spojení přes hudbu. Potom už nejde jen o jeden hudební žánr, který tak působí více méně osamoceně, ale o propojení jednotlivých hudebních žánrů bez ohledu na zdánlivě velké odlišnosti v jejich stavebních základech.

Je to velmi podobné propojování jednotlivců v partnerství. Každý jsme osobnost, přicházíme se zkušenostmi z naší celé univerzální existence a naší přirozenou touhou je obohacovat těmito zkušenostmi ostatní. Nejpřirozenější lidskou touhou je najít svůj protějšek, toho nebo tu, který nebo která je od naší přirozené povahy velmi odlišný-á a přece si můžeme dokonale rozumět.

Nezáleží na typu hudby, všechno "režíruje" láska. V našem celém životě jde jen o to se jí otevřít.

Zvuková terapie je jedním z prototypických vibračních léčivých způsobů. Zvuk produkuje měřitelné vibrační pocity v celém těle, odpovídající konkrétní frekvenci a amplitudě. Zvukové vibrace působí léčivě na naše tělo, protože ovlivňují geometrické vzory a organizaci buněk a živých systémů.

Hudba je naším přirozeným komunikačním prostředkem, nemá žádné hranice, je dostupná každému a všichni ji známe.

Čím je jednodušší melodický a harmonický námět, tím je přijatelnější pro lidské vnímání a pro rozkódování hudebních informací.

Léčivá hudba má být jednoduchá, až minimalistická, protože tak je docíleno toho, že lidské vědomí směřuje své koncentrované vnímání do konkrétního hudebního prostoru znějící informace, což přináší silnější léčivé účinky na lidský organismus.

Zvuková terapie je jedním z prototypických vibračních léčivých způsobů. Zvuk produkuje měřitelné vibrační pocity v celém těle, odpovídající konkrétní frekvenci a amplitudě. Zvukové vibrace působí léčivě na naše tělo, protože ovlivňují geometrické vzory a organizaci buněk a živých systémů.

Hudba je naším přirozeným komunikačním prostředkem, nemá žádné hranice, je dostupná každému a všichni ji známe.

Čím je jednodušší melodický a harmonický námět, tím je přijatelnější pro lidské vnímání a pro rozkódování hudebních informací.

Léčivá hudba má být jednoduchá, až minimalistická, protože tak je docíleno toho, že lidské vědomí směřuje své koncentrované vnímání do konkrétního hudebního prostoru znějící informace, což přináší silnější léčivé účinky na lidský organismus.

Tóny generované křišťálovými mísami jsou jedny z nejčistších a nejúčinnějších zvuků co existují. Proto jsme je také začali používat pro léčebné účely jako první harmonizační nástroje. Celá metodika Hlubinné harmonizace vznikla na základě jednoduchého - tónového - vnímání hudby na frenkvencích, které jsou přirozené našemu sluchu a ve formě sférických vibrací, které jsou přirozené pro vnímání lidské duše.

Křišťálové mísy vytváří povznášející sférické zvuky. Produkují silné oscilující silové pole, které nás hluboko prostupuje.Hudba Křišťálových mís přináší světlo do našeho vědomí a zvyšuje je na vyšší frekvenční kmitočet ( oscilaci ).

Léčení zvukem křišťálových mís se projevuje na mnoha různých úrovních, včetně fyzické, emocionální a duchovní.

Léčení zvukem Křišťálových mís mění frekvence mozkových vln. Zvuk vede posluchače do alfa, thera a delta vln, kdy je mysl a tělo velmi vnímavé k léčení a hlubinné relaxaci. V těchto úrovních jsme díky vnitřnímu klidu, přístupní transformačním procesům, které umožňuje provádění změn v našem vědomí a fyzickém tělě.

Po zvukové terapii Křišťálovými mísami se lidé cítí zbavení napětí, volněji a lehčí. Mají pocit pohody a harmonie. Je to nejúčinnější povznášející zvuk pro meditace.

Jako další používané nástroje pro vytváření léčivé hudby jsou výborné harmonizační strunné nástroje. Mají trochu jiný léčivý efekt - očišťují zejména podvědomé úrovně a pomáhají odplavovat uvolněné zátěžové emoce. V praxi praktikujeme specifické akustické nástroje laděné jako monochordy, duachordy, ale také nástroje s pentatonickým nebo oktávovým laděním. Vynikající jak zvukově tak vibračně je harmonizační zvukové lehátko.

Pro studiovou hudbu, vytvářenou jako harmonizační nahrávky cd, používáme různé hudební nástroje podle typu léčivé hudby:
V meditačních cd mají hlavní nosnou linku Křišťálové mísy a zpěv.
Na klasických harmonizačních cd jsou slyšet nástroje zejména strunného harmonizačně-akustického charakteru: specifické harmonizační strunné nástroje, klasické housle nebo různé druhy kytar, ke kterým do hudebního dialogu používáme Křišťálové mísy, zvonkohry apod. Pro harmonizační cd zaměřené na uzdravení komunikace v široké oblasti vztahů nebo na konkrétní typ hlubinné harmonizace jsou nejvhodnější klávesové nástroje, doplněné zpěvem, recitací, citerou, případně doplňkovými specifickými nástroji pro vytvoření požadované hudební nálady.

Zvláštním druhem naší léčivé hudby je hudba pro děti. Hudba pro děti je jednoduchá a melodicky nápaditá, vyjadřuje různé "nehudební náměty" s pohádkovou a kouzelnou atmosférou, ve většině případů doplněná o barevné ilustrace k hudebním tématům. Dětská duše se raduje a zároveň se léčí.

Léčení zvukem je výborný způsob jak se očistit, obnovit, relaxovat a zvýšit naši pozitivní a vitální energii...

© 2017 Hlubinná harmonizace