Obraz " Múza "

14.09.2022

Múza pochází z řecké mytologie a označuje dcery bohyně Mnémosymé a boha Dia. Jsou to bohyně, které zaštiťovaly všechna múzická umění (tanec, hudbu, divadlo, poezii). Múzy byly prostředkem k otevření uměleckých schopností, inspirovaly a podněcovaly k tvorbě.

Obraz " Múza" je z kolekce - Na vodě a vzduchu.

"Pojďte se postavit svým strachům a pomocí tohoto obrazu naslouchat vlastní "MYŠLENCE" , vydat se na cestu své duše a naplněnosti vlastního bytí. Nechť je Vám obraz inspirací a podnětem k samotnému vykročení a zároveň i posilou na zvolené cestě :-)"